Klemtoon (Ударение)

Onderwerp: woorden  -- Trefwoorden: klemtoon  Be Fluent in Russian  LRW Alfia  Denis Fedorov 

Een van de 8 common mistakes every Russian language learner makes volgens Russia Beyond (2018). Met daarbij een ‘Word of warning: It takes a VERY long time to get accustomed to the stresses on Russian words At times, you’ll be confronted with a new word and have absolutely no idea how to pronounce it.’ Geen stress: dit gaat helpen, en zal de zaak bespoedigen.


Belang

Catalógus of catálogus? Dat laatste is correct (te herleiden tot het Grieks), maar niemand die raar opkijkt als je catalógus zegt. In het Russisch is de klemtoon belangrijker. Die kan zowel de uitspraak van een woord bepalen (een beklemtoonde lettergreep klinkt soms heel anders dan een onbeklemtoonde), als de spelling ervan.

Met dat laatste krijg je vaak te maken bij de vervoeging van bijvoeglijk naamwoorden. Op ж, ц, ч, ш en щ volgt alleen een o als die beklemtoond is; zo niet, dan e in plaats van o. Dat verklaart waarom je хорóшее вино (goede wijn) schrijft, maar плохóе вино (slechte wijn).


Betekenisverschil (homograaf)

Bij sommige woorden bepaalt de klemtoon de betekenis ervan. Духи́ is parfum, ду́хи zijn geesten. Мука́ is meel, му́ка is lijden (pijn, kwelling). Let op in chique restaurants of bij de juwelier. Я пла́чу is ik huil, я плачу́ ik betaal.

Ook het Nederlands kent zulke homografen (zie Wikpedia en Onze Taal); met een beetje fantasie is de homograaf er zelf ook een. Meer Russische омографы op RussianPodcast.eu.


Moeilijkheid

In Tsjechische en Finse woorden ligt de nadruk standaard op de eerste lettergreep, en in Franse woorden op de laatste. Ook het Pools en het Swahili zijn wat dat betreft, met hun klemtoon altijd op de een na laatste lettergreep, kinderlijk eenvoudig.

Russisch is anders. De plaats van de klemtoon is vaak moeilijk te voorspellen, en die kan al verspringen als het woord in meervoud komt te staan. Zoals in сло́ва en слова́ (woord/woorden) of окно́ en о́кна (raam/ramen).


Hulp

Verschillende richtlijnen bieden houvast. De eenvoudigste is dat in woorden met een ë erin (zie De letter ë) de klemtoon altijd op die letter valt. En vaak (niet altijd) op de laatste lettergreep in onzijdige woorden eindigend op -o, zoals in кольцо́ (ring) en лицо́ (gezicht). De laatste lettergreep van vrouwelijke woorden eindigend op -a is meestal beklemtoond wanneer dat woord twee lettergrepen telt, zoals in мечта́ (droom) en рука́ (hand).

Praktische hulp is er ook. Met apps (App Store, Google Play), en online bij Morpher, RussianGram en Russian Stress Finder.


Klemtoontekens maken


TestHow to know the right stresses
(Be Fluent in Russian, 2019, 6 m)

Zie ook How to Find Right Stress in Russian Language (2019, 4 m) en Master Stresses (2017, 4 m).Where to put stress in Russian?
(Learn Russian with Alfia, 2019, 12 m)Word stress in Russian
(Maria Tainkina, 2018, 7 m)Russian word stress
(Denis Fedorov, 2017, 15 m)

Zie ook Tips on Russian pronunciation, stressing and intonation (2016, 19 m) en Russian syllables (2016, 8 m).Meer

[EN]

[RU]

Zie/lees


Afbeelding uit 10 слов с правильным ударением (AdMe.ru, 2015).

Meer

taal

ZESDE NAAMVAL: LOCATIEF/PREPOSITIONAL

De zesde naamval, in het Russisch предложный падеж, is voor de meeste studenten de eerste die ze leren. De reden daarvoor is eenvoudig: de zesde naamval zelf is dat ook.

OPERATIE OORLOG

En toen werd het oorlog. Of moeten we zeggen: begon de speciale militaire operatie. Op 24 februari 2022 trokken Russische troepen Oekraïne binnen. Het mocht oorlog noch invasie heten, maar het had van beide wel veel weg.

Perfectief en imperfectief

Dit komt vaak als een tegenvaller voor studenten Russisch: van (bijna) elk Russisch werkwoord zijn er twee. Die wel ongeveer hetzelfde betekenen, maar heel verschillende dingen uitdrukken. Dus moet je beide kennen, en van allebei de vervoegingen leren.

Fout Cyrillisch

Fouten maken in cyrillisch is niet erg. Doet iedereen. Maar fout cyrillisch, dat is de grootste fout die je kunt maken. En het ergste wat je met dat edele cyrillisch maar kunt doen.

O en A: Tolstoj, Bolshoi en krakadil Gena

Nog één keer benadrukken dat – en waarom – het nuttig en belangrijk is te weten waar de klemtoon in het Russisch valt. En hoe die wetenschap je helpt, bij zowel de spelling van het woord крокодил (krokodil) als de uitspraak van namen zoals Tolstoj.

Klemtoon (Ударение)

Een van de 8 common mistakes every Russian language learner makes volgens Russia Beyond (2018). Met daarbij een ‘Word of warning: It takes a VERY long time to get accustomed to the stresses on Russian words At times, you’ll be confronted with a new word and have absolutely no idea how to pronounce it.’ Geen stress: dit gaat helpen, en zal de zaak bespoedigen.
Made with PoppyGo